keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Vapaaehtoisuus on timanttia toimintaa
Hyvästä suunnittelusta vauhtia toimintaan


Suomalaisessa yhteiskunnassa on pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnassa. Olemme vuosisatojen saatossa tehneet monia asioita yhdessä, rakentaneet kokonaisia kyliä ja yhteisöjä talkoilla, auttaneet naapuria ja ystävää, lähimmäistä, vierastakin. Vapaaehtoistyö on syvällä suomalaisessa kulttuurissa. Vapaaehtoistoiminta pyörii Suomessa pitkälti yhdistysvetoisesti. Toiminnan tavat ovat hiljalleen alkaneet muuttua. Millaista on tulevaisuuden toiminta, sitoutuminen ja vapaaehtoisuus?

Monesti lähdettäessä mukaan yhdistyksen tai järjestön toimintaan, törmätään toiminnan kokouskeskeisyyteen. Tämä ei monen mielestä ole kovin innostavaa ja kenties yksi syy uusien toimijoiden vähäisyyteen. Kehittämällä toimintaa voimme innostaa mukaan myös uusia toimijoita. Pidetään kokoukset kokouksina, ne ovat asioiden päättämistä varten. Toiminta ja toiminnallisuus tapahtuvat usein muualla, siellä missä ihmiset ovat.

Toiminnan suunnittelulle ja ideoinnille tulee varata aikaa. Uusien ajatusten virratessa ei kannata unohtaa vanhoja hyviksi todettuja käytäntöjä. Aina pyörääkään ei tarvitse keksiä uudelleen, sille voi antaa hieman vauhtia. Tärkeää on pitää mielessä toiminnan perustehtävä. Yhdistysten säännöissä määritellään toiminnan tarkoitus, jonka pohjalta toiminnan tapoja lähdetään ideoimaan.

Toiminnasta etsitään usein energisoivaa vaikutusta, hyvää mieltä ja voimaa, jotta jaksetaan jatkossakin. Yhteistyön tulee tuottaa enemmän energiaa kuin viedä. Suunnittelussa ja uusien ideoiden synnyttämisessä pitää varoa lannistamista siinä vaiheessa, kun toiminnan realiteetit nousevat esiin. Tämä voidaan välttää sillä, että näistä asioista puhutaan jo suunnitteluvaiheessa. Positiivisella rajaamisella voimme innostaa luovuutta ja kehittää ideoista omaan toimintaamme sopivia muotoja.

Suunnittelussa on huomioitava, että ihmisillä on erilaisia motiiveja lähteä mukaan toimintaan ja erilaisia tapoja sitoutua. Osa haluaa olla mukana vain tietyn projektin ajan, osa sitoutuu pidempiaikaiseen vapaaehtoistoimintaan. Hyväksyttäessä ihmisten erilaiset tavat toimia, on mahdollista löytää jokaiselle toimijalle oma paikkansa ja roolinsa järjestön toiminnassa. Kaikki tehtävät ovat tärkeitä.

Erilaiset näkökulmat monipuolistavat toimintaa, joten toiminnan suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan useita toimijoita. Suunnittelun avoimuudella voi myös sitouttaa osallistujia. Suunnittelussa voi hyödyntää esimerkiksi erilaisia ideapajoja, kilpailuja, kyselyjä ja kartoittaa muiden järjestöjen toimintatapoja. Hyviä ideoita kannattaa jakaa ja kopioida, näin hyvät käytännöt monentuvat. Mikset kysyisi kaveriltasi, kuinka heidän yhdistyksessään toimitaan?

Vapaaehtoiset ovat järjestöjen voima. Vahvistamalla sitoutumista toiminta kehittyy. Hyvä suunnittelu ja ideointi auttavat tässä. Erilaisten ihmisten arvostaminen ja taitojen sekä osaamisen hyödyntäminen rakentavat järjestön osaamista ja voimavaroja. Jakamalla tietoja ja taitoja saavutamme yhdessä enemmän. Osaavat ja innostuneet ovat vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus!

Marianne Heinonen

Kirjoittaja opiskelee parhaillaan vapaaehtoistoiminnan johtamista Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti