keskiviikko 16. maaliskuuta 2016

Vapaaehtoisuus on timanttia toimintaa


Vapaaehtoiset mukana kehittämässä – tavoitteena kiireetön kohtaaminen  

Vapaaehtoistoiminnan kenttä muuttuu ja samalla muuttuu myös vapaaehtoisen rooli. Vapaaehtoiset ovat entistä aktiivisemmin mukana kehittämässä vapaaehtoistoiminnan muotoja ja tapoja toimia muuttuvassa yhteiskunnassa. Tästä hyvänä esimerkkinä mainittakoon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) toimivat vapaaehtoiset, jotka ovat olleet mukana kehittämässä erikoissairaanhoidon vapaaehtoistoimintaa alusta asti.  

HUS on asettanut vapaaehtoistoiminnan tavoitteiksi ilon, tuen ja toivon antamisen potilaalle, potilaan omahoidon ja sopeutumisen tukemisen, mahdollisuuden kiireettömään kohtaamiseen ja sen, että vapaaehtoistoiminnan avulla vapautetaan hoitajien aikaa hoitotyöhön.  

HUS on aloittanut organisoidun vapaaehtoistoiminnan maaliskuussa 2013 pilotilla Rintarauhaskirurgian yksikössä. Pilotin aikana vapaaehtoiset koulutetut vertaistukijat kohtasivat rintasyöpään sairastuneita potilaita ja heidän läheisiään sairaalan osastolla. Onnistuneen pilotin jälkeen vapaaehtoistoiminta on kasvanut niin vapaaehtoistehtävien, paikkojen kuin vapaaehtoisten määränkin suhteen.  

Vapaaehtoistoimintaa koordinoi Vertaisresepti-hankkeen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Toimintaa seurataan, tilastoidaan ja siitä raportoidaan systemaattisesti vuosittain yhteistyötahoille ja rahoittajille. Vapaaehtoistoimintaa rahoittavat HUS ja Vertaisresepti-hankkeen osalta Raha-automaattiyhdistys. Vuonna 2015 vapaaehtoisilla oli eri tehtävissä yhteensä 6830 kohtaamista potilaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tehtyjä vapaaehtoistunteja oli yhteensä 1818. Vapaaehtoisista 70 % tulee potilasjärjestöjen kautta ja potilasjärjestöt ovatkin tärkeitä yhteistyökumppaneita toiminnan toteutumisessa.  

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n Vertaisresepti-hanke (20112016) on kehittänyt Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa -mallin yhteistyössä HUS:n kehittämisyksikön kanssa. Vapaaehtoistoiminta kuuluu OLKA-toiminnan alle, johon sisältyy myös Potilastukipiste OLKA Meilahden tornisairaalassa sekä Vertaistukipiste Syöpätautien klinikalla. Potilastukipiste OLKA on HUS:n ja järjestöjen yhteistoimintapaikka, jossa kohdataan sairaalan potilaita ja heidän läheisiään. Myös Potilastukipiste OLKA toteutetaan HUS:n ja EJY ry:n yhteistyönä. www.hus.fi/potilastukipisteOLKA  

Vapaaehtoiset ovat mukana joka askeleella  

Vapaaehtoiset itse ovat olleet mukana kehittämässä toimintaa aivan alkumetreistä alkaen. He ovat ideoineet, suunnitelleet ja kehittäneet toimintaa tarpeen mukaan eri työryhmissä ja osallistuvat edelleen aktiivisesti kehittämistyöpajoihin ja työryhmiin.  

HUS:ssa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa ei ole tarvinnut paljon mainostaa, sillä tyytyväiset vapaaehtoiset ovat kertoneet toiminnasta tuttavilleen potilasyhdistyksissä ja pyytäneet heitä mukaan toimintaan. 

Vapaaehtoiset ovat mukana kouluttamassa uusia vapaaehtoisia. HUS:ssa toimivat vapaaehtoiset käyvät ennen toiminnan aloittamista Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa -koulutuksen, joka on suunniteltu ja toteutettu Vertaisresepti-hankkeen ja HUS:n yhteistyönä. Koulutuksessa tutustutaan HUS:iin organisaationa, käydään läpi sairaalahygienian perusteet vapaaehtoisen näkökulmasta, selvennetään vapaaehtoisen oikeuksia ja velvollisuuksia sairaalassa sekä harjoitellaan kohtaamista. Lisäksi jo toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset kertovat kokemuksistaan vapaaehtoisena toimimisesta.  

Koulutusta on kehitetty vapaaehtoisten kokemusten ja palautteiden perusteella. Hygieniahoitajan esitys on palautteiden mukaan kiitellyin ja vapaaehtoisten osallisuutta on lisätty osallistujien toiveiden mukaisesti. 

Vertaisresepti-hanke järjestää säännöllisesti kehittämistyöpajoja vapaaehtoisille, ja niissä vapaaehtoisilla on mahdollisuus mm. kertoa kehitysideoita käytännön kokemusten perusteella, suunnitella uusia vapaaehtoistehtäviä sekä tunnistaa vaaratekijöitä ja arvioida toiminnan riskejä.  

Toiminnassa on yhä mukana niitä, jotka ovat olleet mukana alusta alkaen. Vapaaehtoisella on mahdollisuus jäädä tauolle esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa ja palata takaisin hengähdystauon jälkeen. Vapaaehtoisen lopettaessa toimimisen sairaalassa, saamme päätöskeskustelun yhteydessä arvokasta palautetta vapaaehtoistoiminnastamme HUS:ssa. 

Kiitos teille vapaaehtoiset, teitä tarvitaan!  

Elisabet Hallikainen, hankesuunnittelija, Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, Vertaisresepti-hanke

Kirjoittaja opiskelee parhaillaan Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa vapaaehtoistoiminnan johtamista

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti