maanantai 21. syyskuuta 2015

Järki luo tunnettaVeikkaus, RAY ja Fintoto yhdistyvät. Yhdistymistä kuvataan järkiavioliitoksi ja sitä se onkin. Menestyminen pelien tuottomarkkinoilla edellyttää tuotekehitysten yhdistämistä ja hittipelien aikaansaamista kansainvälisen pelikilpailun kiristyessä kaiken aikaa. Kustannuspuolella on aikaansaatavissa merkittäviä säästöjä päällekkäiskustannuksia poistamalla ja toimintoja tehostamalla, mihin resurssien yhdistäminen antaa paremmat mahdollisuudet. Yhdistymällä rahapelaamisen haittojen torjuntaa voidaan entisestään tehostaa, mikä puoltaa rahapelien järjestämisen yksinoikeuden säilymistä Suomessa uuden yhtiön hoitamana.
 

Voitonjakosuhteiksi on lähtötilanteessa määritetty: Veikkaus 53 %, RAY 43 % ja Fintoto 4 %. Tässä kohtaa järki alkaa nostattaa tunteita pintaan. Pysyvätkö jakosuhteet jatkossa tällaisina, vai korjaako suurin kasvavan potin ja hiipuuko pienimmän potti olemattomiin? Millaiseksi muuttuu avustuspolitiikka ja miten se vaikuttaa avustusten saajiin? Pärjääkö uusi yhtiö paremmin kuin erilliset toimijat yhteensä? 

Aluksi perustetaan integrointiyhtiö ja varsinaisen yhtiön on määrä aloittaa toimintansa ehkä vuoden 2017 alkupuoliskolla. Avustuslinjauksien on sanottu säilyvän nykyisenlaisina vuosina 2016 ja 2017. Se, miten avustusten kokonaispotin tulevaisuudessa käy, määrää voittopuolisesti uuden yhtiön menestys. Nykytilanteessa nettipelien liikevaihdon kasvunopeus ei ole kyennyt paikkaamaan muun pelaamisen liikevaihdon alenemaa taloudellisessa laskusuhdanteessa, mikä on näkynyt esimerkiksi RAY:n liikevaihdon juuttumisena paikoilleen tai alentumisena. On siis tärkeää, että nettipelaamisen alueella uusi yhtiö menestyy edeltäjiään paremmin. On panostettava runsaasti siihen, että uudessa yhtiössä kolme erilaista yrityskulttuuria kyetään onnistuneesti yhdistämään kohtuullisessa ajassa. Toiminnan tehostamisen tarve on ilmeinen, mutta se on tehtävä yhteinen tavoite mielessä oikeudenmukaisesti ja ihmistä arvostaen. 

Uusi yhtiö on entistä parempi instrumentti hyvinvoinnin ja kansanterveyden edistämiseen. Kun Veikkauksen tavoitteena on ollut hyvinvoinnin lisääminen urheilun, liikunnan ja kulttuurin näkökulmasta ja RAY:n sosiaali- ja terveystyön näkökulmasta, erillisten toimijoiden asetelmassa toimijoiden avustusstrategiat ovat olleet siiloutuneita avustuksensaajien kannalta katsottuna. Tämä voidaan jatkossa välttää yhden yhtiön mallissa jakamalla avustusta kokonaisvaltaisemmin avustuskohteille. Mahdollisuudet avustuskohteiden poikkitieteelliseen yhteistyöhön paranevat oleellisesti. Tämä on ollut Kansalaisareenan vilpitön tahto aina, yhdistyksemme korostaessa vapaaehtois- ja vertaistoimintaa yli sektorirajojen.

Sisäasiainministeriössä on alettu lakivalmistelu uuden yhtiön perustamista varten. Siinä poistetaan myös esteitä yhtiön toiminnan tieltä. Saman toivoisi toteutuvan myös vapaaehtois- ja vertaistoiminnan osalta omassa lakivalmistelussaan. Esimerkiksi verotuksen vapaaehtois- ja vertaistoiminnalle asettamien esteiden poistaminen ja muiden juridisaation muodostamien kynnysten madaltaminen olisi merkityksellistä vapaaehtoisuuden lisäkasvulle. Tältäkin osin järki loisi tilaa tunteelle ja uudelle innostukselle!
 

Markku Vaittinen  
Kansalaisareenan hallituksen puheenjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti