keskiviikko 28. elokuuta 2013

VAPAAEHTOISJOHTAMISEN ARKEA: Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuskuvia
Vapaaehtoistoiminta elää nopean muutoksen aikaa. Tulevan ennakointi on vaikeaa. Mihin vapaaehtoistoiminta on menossa? Tuleeko se pirstaloitumaan ja eriytymään? Tuleeko sillä olemaan monia suuntia ja yhä uudenlaisia funktioita? Mitä muutoksia sosiaalisen median vahvistuminen ja nettiaikakaudella syntyneet sukupolvet tuovat tullessaan? Miten suurien ikäluokkien eläköityminen vaikuttaa? Entä yhä voimakkaamman globalisaation vaikutus?


Kehittelin muutamia epätieteellisiä kuvauksia siitä, miltä vapaaehtoistoiminta voisi näyttää muutamien vuosien kuluttua.

Vapaaehtoistoiminta oravanpyörän jatkona

Yhteiskunnan tehokkuuspaineet ovat tulleet yhä vahvemmin vapaaehtoistoiminnan kentälle. Kilpailu työpaikoista on kovaa.  Myös vapaaehtoistoiminnassa on mietittävä, mikä näyttää CV:ssä hyvältä. Vapaaehtoistyön kentällä joudutaan räätälöimään erilaisiin tarpeisiin sopivia tehtäviä. Sitoutuminen on yhä rajatumpaa. Vapaaehtoiset toimivat useissa järjestöissä. He poimivat itselleen antoisimmat tehtävät. Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnilta vaaditaan enemmän.  On koordinoitava lukuisia yhä pienemmiksi palasiksi pilkottuja tehtäviä ja niiden tekijöitä. Järjestöjen toiminta muuttuu moduulimaisemmaksi.  Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevalla voi olla hatara käsitys järjestön toiminnasta kokonaisuudessaan. 

Yhteisöllistä auttamista 

Tehokkuusyhteiskunnan vastapainoksi kaivataan yhteisöjä, joissa voi kohdata ihmiset kokonaisvaltaisesti ja joissa on tilaa jäsentää arvojaan ja ajatuksiaan. Yhteisöissä saa kosketuspintaa oman lokeron ulkopuolelle. Yksilökeskeisten arvojen aika on jäänyt taakse. Toisten huomioimista ja heikommassa asemassa olevien auttamista arvostetaan enemmän kuin urakehitystä tai materiaalisia etuja. On trendikästä hidastaa. Tarkoitus ei ole saada aikaan mahdollisimman paljon vaan pitää huolta muiden ja omasta hyvinvoinnista.

Mummo- ja pappaenergiaa vapaaehtoistoimintaan

Koulutetut ja työelämässä pätevöityneet suuret ikäluokat pamahtavat vapaaehtoistoiminnan kentälle. Suuri joukko osaavia ja motivoituneita vapaaehtoisia ottaa vapaaehtoistoiminnan kentän haltuunsa. He eivät tyydy vain osallistumaan vapaaehtoistoimintaan vaan tahtovat vaikuttaa sen toimintatapoihin ja päämääriin. Vapaaehtoistoiminnan kentällä haasteena on luoda rakenteet tälle energialle ja osaamiselle.

Nettivapaaehtoisuus

Vapaaehtoistoiminta on siirtynyt yhä enemmän sosiaaliseen median foorumeille. On kehitetty laadukkaat keinot valita, kouluttaa, tukea ja viihdyttää vapaaehtoisia sosiaalisessa mediassa. Vertaistukiryhmät toimivat sosiaalisen median kautta. Vanhukset ja heidän tukihenkilönsä chattailevat. Vapaaehtoiset ohjailevat netin kautta vanhusten ja vammaisten apuna olevia robotteja.  Feissarista on tullut someissareita. Lahjoitukset klikataan netissä. Tietoyhteiskunta luo koko ajan uusia välineitä ja tapoja yhteiskunnan toimintaan. Muutoksiin tulee sopeutua nopeasti, jos tahtoo pysyä mukana.

Ehkä yllä kuvatuista ilmiöistä tulee joitakin piirteitä vapaaehtoistoiminnan kentälle. Uskon kuitenkin vapaaehtoistoiminnan edelleen vetävän ihmisiä puoleensa, koska he tahtovat toimia itselleen tärkeiden arvojen puolesta, tutustua uusiin ihmisiin, auttaa toisia ja oppia uutta.

Anni Koskela

Kirjoittaja opiskelee Humanistisen ammattikorkeakoulun Vapaaehtoistyön johtamisen erikoistumisopinnoissa.

1 kommentti:

  1. Hyvä analyysi ja kaikkea tätä on jo nähtävissä. Millaisia taitoja vapaaehtoiskoordinaattorit tarvitsevat tulevaisuudessa? Korvaako tapahtumasidonnaisuus (ravintolapäivä tai vaikkapa nälkäpäivä) järjestöön sitoutumista?

    VastaaPoista