tiistai 11. kesäkuuta 2013

VAPAAEHTOISJOHTAMISEN ARKEA: Oppia Puolustusvoimien johtajakoulutuksestaPuolustusvoimien johtajakoulutuksessa on käytössä everstiluutnantti evp ja kasvatustieteiden tohtori Vesa Nissisen luoma syväjohtamisen malli. 

Syväjohtaminen perustuu neljään kulmakiveen; luottamuksen rakentamiseen, inspiroivaan tapaan motivoida, älylliseen stimulointiin ja ihmisen yksilölliseen kohtaamiseen.
Syväjohtamisen kulmakivet toimivat erinomaisen hyvin myös vapaaehtoisjohtamisen kulmakivinä. 


Luottamuksen rakentaminen ja saavuttaminen on tärkeää erityisesti sellaisessa vapaaehtoistoiminnassa, joka tapahtuu esimerkiksi ihmisten kotona tai jossain muussa ympäristössä, joka ei ole vapaaehtoistoimintaa koordinoivan yhdistyksen tai muun organisaation yhteydessä. Vapaaehtoisjohtajan on pystyttävä luottamaan vapaaehtoiseen. Toisaalta myös vapaaehtoisen on pystyttävä luottamaan siihen, että hän saa vapaaehtoisjohtajalta tarvitsemansa tuen ja avun.
 

Inspiroiva tapa motivoida on vapaaehtoisjohtamisessa keskeistä. Vapaaehtoiset antavat omaa aikaansa vapaaehtoisesti eivätkä siis saa palkkaa vastineeksi. Vapaaehtoisten motivoiminen voi olla hetkittäin haastavaa, mutta toisaalta jokaisella vapaaehtoisella on jo jokin motiivi olemassa, koska he ovat toimintaan lähteneet mukaan.
 

Älyllinen stimulointi on vapaaehtoistoiminnassa mielekkään tekemisen tarjoamista. Vapaaehtoiselle tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota toimintaa, jonka hän kokee mielekkääksi ja jossa hän pystyy käyttämään niitä vahvuuksiaan ja osaamisalueitaan, joita vapaaehtoistoiminnassa haluaa käyttää. Myös uuden oppiminen on monelle tärkeää vapaaehtoistoimintaan lähdettäessä.
 

Ihmisen yksilöllinen kohtaaminen on lähtökohta kaikkien edellisten toteutumiselle. Luottamuksen rakentaminen, inspiroiva tapa motivoida ja älyllinen stimulointi on vaikeita toteuttaa, jos ei hetkeksi pysähdy kuuntelemaan vapaaehtoista ja hänen lähtökohtiaan toimintaan. 

Syväjohtaminen on mielestäni ennen kaikkea ihmisten johtamista ja juuri siitä syystä ihmisen yksilöllinen kohtaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Jarna Sinijärvi


Kirjoittaja opiskelee Humanistisen ammattikorkeakoulun Vapaaehtoistyön johtamisen erikoistumisopinnoissa ja on käynyt armeijan Niinisalossa vuonna 2006.

1 kommentti:

  1. Hyvä kirjoitus ja olen myös käyttänyt vapaaehtoisjohtajia valmentaessani transformationaalista johtamisteoriaa, johon syväjohtaminen perustuu. Innostavan motivoinnin ja älyllisen stimuloinnin toteuttamiseen käytännön työkaluja olen poiminut valmentavan ja ratkaisukeskeisen johtamisen- sekä fasilitointimenetelmistä. Niillä tukemaan sekä ryhmän että yksilön toimintaa innostavasti.

    Olisi mielenkiintoista kuulla miten muita johtamisteorioita on sovellettu vapaaehtoisjohtajien kouluttamisessa?

    Syväjohtamisessa tulee myös esille, että johtajan velvollisuus on välillä myös vaatia. Miten sovittaa vaatiminen ja vapaaehtoisuus, vai voiko?

    VastaaPoista