maanantai 3. marraskuuta 2014

Vapaaehtoisuus on timanttia toimintaa


 
Voiko asiakasta johtaa?

Luin juuri erään kulttuurituotannon opiskelijan vapaaehtoistoimintaa käsittelevän opinnäytetyön, jossa oli minulle uusi näkökulma. Työhön liittyneeseen projektiin mukaan rekrytoidut vapaaehtoiset nähtiin vapaaehtoisorganisaation asiakkaina, ei ensisijaisesti ”työntekijöinä”.
Useimmiten näkökulma on se, että palveluja tuottava järjestö tai muu organisaatio hakee vapaaehtoisia tekijöitä erilaisiin tehtäviin, joissa asiakkaaksi mielletään toiminnan kohteet. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset tuen ja virikkeiden tarvitsijat. Joskus asiakkaaksi ymmärretään jopa toinen, palvelun tilaajana toimiva organisaatio.

Opinnäytteen kuvaamassa tapauksessa organisaatio oli palveluntuottaja, mutta palvelu, jota tarkasteltiin, oli itse vapaaehtoistoiminta.
Projektissa pohdittiin ensin palvelumuotoilun käsittein, mitkä ovat asiakkaan eli vapaaehtoisen palvelupolun tärkeimmät kontaktipisteet. Niitä ovat kaikki asiakkaan kokemat palveluprosessin vaiheet alkaen siitä, kun hän saa kuulla tarjolla olevasta vapaaehtoistoiminnasta siihen, kun häntä projektin päätyttyä kiitetään. Niiden avulla pyrittiin ennakoimaan, mitä palveluntarjoajan eli tässä tapauksessa kulttuuriorganisaation on otettava huomioon, jotta asiakas saisi mielekkään palvelukokemuksen.

Mitä kaikkea tämä voisi tarkoittaa vapaaehtoistoiminnan johtamisen näkökulmasta?
Humanistinen ammattikorkeakoulu järjestää jo kolmantena vuonna peräkkäin vapaaehtoistoiminnan johtamiseen perehdyttävän koulutuskokonaisuuden. Aiemmin erikoistumisopintoina tarjottu koulutus on tänä lukuvuotena osa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Kolmesta viiden opintopisteen modulista koostuva paketti osoittautui tulevan tarpeeseen: kaikki halukkaat eivät valitettavasti mahtuneet mukaan.

Yksi keskeinen tarve, johon tämäntyyppiset koulutukset tuntuvat vastaavan, on kokemusten vaihto ja sitä kautta uusien näkökulmien saaminen oman työn kehittämiseen. Kun tutuksi ja rutiiniksi tullutta toimintatapaa katsoo uudesta vinkkelistä, ajatukset sujahtavat kuin itsestään vapaammille radoille.
Tässä blogissa Vapaaehtoistoiminnan johtaminen organisaatioissa -opintokokonaisuuden Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys -osion opiskelijat välittävät lukijoille omia kokemuksiaan, oivalluksiaan ja pohdintojaan seuraavien kuukausien ajan. Toiveeni on, että nämä tekstit tulevat toimimaan myös vilkkaan keskustelun avaajina.

Juha Iso-Aho

(Kirjoittaja on Vapaaehtoistoiminnan johtaminen organisaatioissa -koulutuskokonaisuudesta vastaava Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti